Реєстрація Створення Громадського Обєднання Гід Онлайн Дія

Набули чинності зміни до Постанови № 209, якими з тексту цієї Постанови виключено підпункт 5 щодо екстериторіальності державної реєстрації ГО, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальна одиниця, яку включено до зазначеного вище Переліку. 3) інші позначення, які можуть ввести в оману щодо статусу організації, а також ті, використання яких обмежено законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. У разі повернення документів на доопрацювання чи відмови у реєстрації обов’язково повинен бути висновок за результатами правової експертизи. До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу громадського об’єднання про створення відокремленого підрозділу. Форму реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання затверджує Міністерство юстиції України.

про громадське об'єднання

Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченомуКодексом адміністративного судочинства України. Зміна найменування громадського об’єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об’єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту об’єднання (за наявності). Громадські об’єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Крім того, закон про державну реєстрацію встановлює ще кілька підстав для припинення громадської організації як юридичної особи.

Громадське Об’єднання «сильне Суспільство»

Тому під час проведення установчих зборів необхідно уважно ознайомитися з цим переліком для того, щоб поставити на порядок денний зборів і прийняти рішення з питань, наведених у цьому переліку. Найменування громадського об’єднання визначають рішенням установчих зборів під час його утворення, воно складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначають організаційно-правову форму громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”).

В Якому Регіоні Зареєстровано Громадське Об’єднання «сильне Суспільство»?

Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об’єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

3) вільного вибору території діяльності – це право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом. Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань. Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв.

Разом із тим пунктом 2 частини 2 статті 21 цього Закону надано право ГО провадити підприємницьку діяльність, якщо це передбачено їх статутами і якщо це відповідає меті діяльності об’єднання або допомагає в її досягненні. Громадська організація зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), що підлягають реєстрації. Утворення громадського об’єднання відбувається на установчих зборах, під час яких засновники висловлюють своє бажання створити громадське об’єднання, визначають назву, мету і цілі його діяльності, а також організаційно-правову форму, обирають адресу, керівника та керівні органи майбутнього об’єднання, визначають особу, яка матиме повноваження на здійснення реєстраційних дій. Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів (далі – ГО).

Відповідно до ст. 92 ЦК України громадське об’єднання як юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які створюються та діють відповідно до установчих документів та закону. 6) прозорості, відкритості та публічності, що передбачає право всіх членів (учасників) громадського ruzhin.org.ua об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

Carrito de compra